Карта на велосипедните маршрути в област Русе

Euro-Velo 6 Table

Type Title Icon
A6. Религиозни обекти Biserica Sf. Nicolae (ro) - изгледа красива, в Гюргево, остава може би
A6. Религиозни обекти Biserica Smarda (ro)
A5. Туристически атракции C: ЕКО МАРШРУТ ПО ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА РЕКА ЯНТРА (това не е обект, ами е маршрут)
A5. Туристически атракции C: ИКОНОСТАСЪТ В ЦЪРКВАТА СВЕТИ ГЕОРГИ (по-добре да е самата църква, не само иконостасът)
A5. Туристически атракции C: КЪЩА- МУЗЕЙ НА РУСОФИЛИТЕ (Казва се Къща музей за временни експозиции "Тома Кърджиев")
A6. Религиозни обекти C: Монастырь Святого великомученника Георгe - до Гюргево е, може би да остане на картата
A5. Туристически атракции C: ПРОТЕСТАНТСКА ЦЪРКВА (Евангелска църква)
A5. Туристически атракции C: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
A5. Туристически атракции C: СИНАГОГА (няма синагога, има еврейски културен център Шалом, което е друга сграда пак до амер. пазарче)
A6. Религиозни обекти C: Скален манастир - мястото е много образло, но е интересно. Намира се между Красен и Божичен над разрушрната мелница.