C: Монастырь Святого великомученника Георгe - до Гюргево е, може би да остане на картата