C: ЕКО МАРШРУТ ПО ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА РЕКА ЯНТРА (това не е обект, ами е маршрут)

Description: 

Община: Ценово
Вид: Еко пътека с туристически заслони
Собственост: Общинска
Статут: -
Достъпна за посещение: Достъпни са безплатно от началото на пролетта до края на есента.
Адрес: с. Долна Студена, местност „Край село“, Ценово, местност „Папаз панара“, Белцов, местност „Крушака“Кривина, местност „Елията“ и Беляново, местност „Елията“.
Адрес2: Ценово, с. Долна Студена,
Транспорт: Заслонът в с. Долна Студена се намира на общински път IV клас Долна Студена-Ботров, който е в добро състояние.
Видимост: Заслоните в Долна Студена, Ценово, Белцов и Беляново имат видимост от пътя. Само заслонът в Кривина няма такава.

Address: 
Ценово, с. Долна Студена,

Add new comment

Or log in with...