Допълнително почистване 3

Description: 

с. Табачка - с. Пепелина

POI Type: 
Geo Point(s): 
Elevation: 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Color: