Карта на велосипедните маршрути в област Русе

Euro-Velo 6 Table

Type Title Color Icon
A6. Религиозни обекти C: Скална църква Св. Богородица - припокрива се с Ивановските скални църкви
A5. Туристически атракции D
A5. Туристически атракции D
A7. Ресторанти Drink&Food Piccadilly (en)
A7. Ресторанти Happy Fast Food
A2. Първостепенни маршрути M1 2
A2. Първостепенни маршрути M1 25
A2. Първостепенни маршрути M1 40
A2. Първостепенни маршрути M1 42
A2. Първостепенни маршрути M1 60